Salsa

Salsa to taniec w parach, charakteryzujący się różnorodnością stylów, ruchów i figur oraz ogromnymi możliwościami improwizacyjnymi. Tańczona jest do bardzo charakterystycznej latynoamerykańskiej muzyki zwanej potocznie również salsą.

Taniec ten czerpie swoje podstawy z wielu innych i w rozmaitych miejscach rozwijał się pod różnymi wpływami. Duże zróżnicowanie spowodowało wyodrębnienie tak zwanych stylów salsy, z których najbardziej popularne to: Cubana (Casino), New York, Los Angeles i portorykańska, bachata itd. Style te różnią się krokiem podstawowym, rytmicznym umiejscowieniem kroków (np. taniec na 1 lub 2) w muzyce, geometrią tańca (taniec po kole lub w linii), sposobem prowadzenia partnerki, ilością elementów akrobatycznych w tańcu, istnieniem bądź brakiem elementów solowych.

Salsa pozwala tancerzom na dużą swobodę, tzn. że oprócz kroku podstawowego i kilku zasad ruchowych nie ma tu reguł, których nie można nagiąć lub zmienić. Jest tańcem bardzo energicznym, żywiołowym i widowiskowym. Kursy salsy to przede wszystkim dobra zabawa powiązana z aktywnym spędzaniem czasu. Nabyte umiejętności można natomiast trenować i wykorzystywać w trakcie licznych i popularnych imprez zwanych salsotekami.

[contact-form 22 „Salsa”]

  • RSS
  • Facebook
  • Nasza Klasa